Édouard Ferrand, polityk Frontu Narodowego, podczas wizyty w Polsce: „Wybory we Francji to wybór cywilizacyjny”

W przededniu wyborów prezydenckich we Francji Krzysztof Skowroński rozmawia z przewodniczącym delegacji francuskiego Frontu Narodowego w Parlamencie Europejskim, francuskim politykiem i samorządowcem.

Krzysztof Skowroński

Jak Pan skomentuje wybory prezydenckie we Francji?

Najpierw chciałbym powiedzieć, że pani Marine Le Pen jest wielką przyjaciółką Polski i na pewno będzie chciała, jeżeli zostanie wybrana, rozwijać relacje między Polską a Francją. Oprócz takich strategicznych sojuszników, jak Rosja i Ameryka, liczymy także na Polskę i dlatego chcemy włączać ją w nasze działania. Liczymy na utworzenie osi francusko-polskiej. Polska ma bardzo ważną pozycję w Europie: jest ciekawie położona geopolitycznie w Europie Środkowej, ze względu na bliskość Bałkanów, podczas gdy Francja z kolei ma silne powiązania z Europą Południową oraz z regionem śródziemnomorskim.

Niepokoi nas to, co Pan powiedział o strategicznym partnerstwie z Rosją. W Polsce inaczej patrzymy na prezydenta Putina i to, co dzieje się w Rosji, niż Marine Le Pen. Jeżeli komuś jest po drodze bardziej do Moskwy niż do Warszawy, budzi to niepokój Polaków.

Marine Le Pen wcale nie uważa, że Rosja jest dla niej jedynym partnerem. To jest oczywiście wielkie państwo, ważny partner gospodarczy i strategiczny, ale musimy pamiętać, że mamy do czynienia z silnymi trendami islamizacyjnymi w Europie. Erdoğan chce odtworzyć sułtanat w Azji Środkowej, zmobilizować mniejszości tureckie w krajach bałkańskich – w Bośni, w Kosowie, ale także we Francji, w Niemczech, w Austrii, gdzie te mniejszości są znaczące. Więc oczywiście nasze relacje z Putinem są bardzo ważne. Tak samo ważne, jak relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami.

Wcale nie stawiamy tylko na Rosję. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to jak powiedziała Marine Le Pen, są to wybory o znaczeniu przełomu cywilizacyjnego. Francja staje teraz przed alternatywą – może iść w kierunku globalizacji, akceptacji szerokich wpływów imigracyjnych, czyli polityki promowanej przez Merkel i Junckera, albo może postawić na suwerenność oraz wolność. (…)

Marine Le Pen jest jedyną alternatywą wobec trendów prowadzących do dekadencji Europy. Mamy z jednej strony model Europy ponadnarodowej, pozbawionej państw narodowych, pozbawionej narodów; Europy, w której będzie jeden wspólny rząd, jedna wspólna waluta, jeden minister do spraw gospodarczych, jedna armia. To wszystko w sojuszu z NATO, żeby zwalczać Rosję. I to jest założenie pani Merkel. I mamy alternatywę, którą proponuje Marine Le Pen: Europa narodów, Europa wolności i swobód, Europa oparta na współpracy, ale także na własnej tożsamości –narodowej, społecznej, gospodarczej, politycznej, na ochronie granic i na prowadzeniu własnej dyplomacji.

Jest jeszcze trzecia droga – ta, którą proponuje rząd w Warszawie: Unia Europejska, ale jako zrzeszenie suwerennych narodów europejskich.

Tak, Grupa Wyszehradzka jest pewną możliwością, ale grupa ta nie ma wystarczającej siły i nie jest w dobrej sytuacji ze względu na duże rozbieżności stanowisk pomiędzy Węgrami a Polską. (…)

Cały wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Éduardem Ferrandem pt. „Wybory we Francji to wybór cywilizacyjny” można przeczytać na s. 9 majowego „Kuriera Wnet” nr 35/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Éduardem Ferrandem pt. „Wybory we Francji to wybór cywilizacyjny” „Kuriera Wnet” nr 35/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze