Dlaczego napisałem własny projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / Jan A. Kowalski, „Kurier WNET” 48/2018

Potraktowałem słowa Prezydenta z powagą należną głowie państwa. Również dlatego, że obecna dawno powinna leżeć w koszu, bo zamiast sprawnego zarządzania państwem, sankcjonuje chaos.

Jan Kowalski

Konstytucja według Kowalskiego

Od maja do maja. Rok minął od deklaracji prezydenta Dudy o potrzebie zmiany konstytucji. Potraktowałem słowa Prezydenta z powagą należną głowie państwa. Również dlatego, że obecna dawno powinna leżeć w koszu, bo zamiast sprawnego zarządzania państwem, sankcjonuje chaos. Czas ten poświęciłem na przygotowanie projektu nowej konstytucji. Zatem nie śmiejcie się, tylko spróbujcie zrozumieć. Poniżej – zamysł, jaki mną kierował.

Po pierwsze, konstytucja nie jest najświętszą świętością. Zbyt długo w czasach upadku państwa, po rozbiorach i w mrokach komunizmu celebrowaliśmy Konstytucję 3 maja. Sam przecież demonstrowałem tego dnia w latach osiemdziesiątych. Ale konstytucja w normalnym państwie (niepodległym i demokratycznym) jest tylko konstrukcją prawną wyrażającą powszechną wolę wspólnoty. A zatem zgodę na to, ile chcemy państwa w państwie, jak i przez kogo ma być zarządzane, jaki gwarantujemy sobie samym zakres wolności osobistej.

Po drugie, przeczytałem kilka różnych konstytucji. Amerykańską, szwajcarską, węgierską i parę innych. I we wszystkich tych konstytucjach ich autorzy zawarli coś, co powinniśmy nazwać duchem narodu. To tego ducha, polskiego ducha, chciałem najpierw odkryć. Stąd cały cykl Zanim napiszemy nową konstytucję jest poszukiwaniem i odnajdywaniem ducha polskości. Czasem szczelnie ukrytego pod łachmanami zaborczych wpływów i nowszymi ubrankami komunizmu.

Nic zatem dziwnego, że prawdziwego ducha polskości odkryłem w I Rzeczypospolitej, a nie w gloryfikowanej w czasach komunizmu II RP, gdzie pierwszą konstytucję napisano przeciwko Piłsudskiemu, żeby nie mógł rządzić, a drugą dla niego właśnie, gdy już nie mógł rządzić. Ten duch I Rzeczypospolitej, umiłowanie wolności osobistej i jednocześnie odpowiedzialność za Ojczyznę, odrodził się przecież na naszych oczach w postaci ruchu pierwszej Solidarności.

Po trzecie, podobnie jak nasi przodkowie sprzed 500 laty, przyjąłem założenie, że Polska jest naszym wspólnym dobrem. A zatem, że nie jest to frazes w ustach polityka na użytek gawiedzi, ale fundament pod budowę państwa. Zatem konstytucja powinna być ramowym projektem tej budowli. Krótkim, zwięzłym i dokładnym. I na tyle logicznym, żeby oparte na jej założeniach państwo mogło sprawnie funkcjonować przy jednoczesnej dużej wolności obywateli i ich zaangażowaniu w sprawy publiczne.

Po czwarte, jak głosili nasi przodkowie, Polska nie rządem stoi, ale wolnością jej obywateli. To z wolności Polaków brała się siła i atrakcyjność naszego państwa.

Wbrew zamordystycznym i biurokratycznym państwom sąsiednim. Jednak po doświadczeniu I Rzeczypospolitej musimy uniknąć wad ustrojowych, które wykorzystane przez sąsiadów, doprowadziły do jej upadku. Wolność kończy się z chwilą, gdy zwycięża anarchia. A tego I Rzeczpospolita niestety nie uniknęła. Główną jej wadą było uznaniowe stanowienie podatków przez szlachtę. I dlatego w moim projekcie piszę o pieniądzach, o finansowaniu państwa. Ile dla gminy, ile dla województwa, ile na zarządzanie całym państwem.

Po piąte, chrześcijański duch wolności i odpowiedzialności tak mocno przeniknął polskość, że na dobrą sprawę nie da się polskości i chrześcijaństwa rozdzielić. I chyba nie ma takiej możliwości ani potrzeby. Z drugiej strony musimy pamiętać, że nasi bliźni, tak jak my sami, mogą błądzić do końca swojego życia. Bo mają do tego prawo dane im przez samego Boga. Dlatego, będąc nawet gorliwie wierzącymi, nie zastępujmy Pana Boga i nie nawracajmy nikogo na siłę. I nie zmuszajmy do przyjmowania naszego światopoglądu. Zamiast tego tak zaprojektujmy budowę naszego państwa, żeby tego ducha jak najpełniej wyrazić.

Po szóste, to dlatego aż dwie zasady kardynalne mówią w zasadzie o jednym. Zasada pomocniczości, czyli podstawa nauki społecznej Kościoła (katolickiego) i zasada likwidacji biurokracji wzajemnie się dopełniają. Mówią o tym samym: że wszystko, co może człowiek zrobić sam, powinien zrobić sam. A to, co go przerasta, powinno być realizowane przez najbliższe otoczenie bez ingerencji ze strony wyższych instancji.

Ale biurokracja tak przeniknęła i sparaliżowała nasze państwo i naród, że musimy ją wypalić gorącym żelazem. Po to, żeby nigdy nikomu więcej nie przyszło do głowy niewolić Polaków za ich własne pieniądze. Stąd ten zapis dodatkowy w konstytucji.

Po siódme, z powyższego wynika podział na władze i ich kompetencje. Monteskiuszowski rozdział na trzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą zachowuje swą istotę tylko wtedy, jeżeli żadna z nich nie podlega drugiej w jej sferze działania. Nie mogą się przenikać, ale wzajemnie uzupełniać i współistnieć. Ale najważniejsze jest to, żeby każda z nich podlegała nam wszystkim, czyli wyborcom. Decydując o każdej w wyborach, zapewniamy zarazem ich pełną autonomiczność względem siebie. Dzięki temu żaden polityk nie zadzwoni już więcej do sędziego, chyba że z pytaniem o zdrowie. Żaden sędzia nie będzie więcej liczył na przychylność prezydenta lub posła i nie będzie się zastanawiał, jakie ważne stanowisko piastował skazany. Żaden poseł nie będzie się wtrącał w sprawy zarządzania miastem lub państwem. Wszyscy będą robić swoje – to, do czego ich wybierzemy.

Po ósme, liczby. Omówię to bardziej szczegółowo na portalu (podobnie jak kilka innych zagadnień), tu tylko zasygnalizuję. W zasadzie oprócz liczby posłów i senatorów nie powinienem pisać o liczbach w konstytucji. Zgoda, jednak jakąś wskazówkę liczbową odnośnie do liczebności administracji państwa i jego służb powinniśmy wyrazić, skażenie biurokracją biorąc pod uwagę. W sytuacji, gdy nasze obywatelskie państwo tworzone jest od dołu i od dołu finansowane naszymi własnymi pieniędzmi, uznałem za stosowne liczby te zamieścić. 4 policjantów plus 1 osoba pomocnicza w gminie do 20 000 mieszkańców na pewno wystarczy. W skali kraju będziemy mieli zatem około 10 000 policjantów gminnych (w tym 2000 personelu pomocniczego), 8 000 policjantów wojewódzkich i 800 pracowników administracyjnych. Z mojego sposobu liczenia wynika też liczba policjantów krajowych. Policja państwowa będzie liczyła 5 000 osób i 500 pracowników pomocniczych. Plus różne państwowe agencje specjalne, podobnie jak policja państwowa podległe prezydentowi, ok. 5000 osób łącznie. Zatem wszystkich policjantów łącznie z pomocnikami będzie prawie 30 000. Aż boję się, że za dużo. Dla porównania policji w II RP było 32 000 i 1 000 personelu pomocniczego. W PRL 80 000. Na początku roku 2018 liczba policjantów w Polsce to 100 000 osób i 25 000 personelu cywilnego. Dlatego, nawet jak już zniszczymy biurokrację, zapiszmy parę liczb, żeby ta hydra znowu się nie odrodziła.

Po dziewiąte, nie chwaląc się, mój projekt jest najtańszy. I nie chodzi tu tylko o koszt druku nowej konstytucji. Bez większego liczenia, co najmniej o połowę zmniejsza koszt funkcjonowania państwa przy podwojeniu jego efektywności. Liczbowo zmniejsza bardziej, ale wszystkim na państwowych posadach podwoimy pensje. Po to, żeby to najzdolniejsi z nas dobrze zarządzali naszym dobrem i nie kradli.

Po dziesiąte, dla pocieszenia wszystkich. Jeżeli jakiś paragraf przestanie się nam podobać, zawsze będziemy mogli go zmienić. Podobnie jak całą konstytucję, nad którą tyle się napracowałem. Zadowoleni?

Artykuł Jana A. Kowalskiego pt. „Konstytucja według Kowalskiego” znajduje się na s. 15 czerwcowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 48/2018, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z wydaniami regionalnymi oraz dodatek specjalny z okazji 9 rocznicy powstania Radia WNET, czyli 44 strony dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Jana A. Kowalskiego pt. „Konstytucja według Kowalskiego” na s. 15 czerwcowego „Kuriera WNET” nr 48/2018, wnet.webbook.pl

 • Avatar
  Aleksander Bohutewicz :

  Szanowny Autorze,
  droga odwołania się do doświadczeń przodków jest z pewnością słuszna. Warto czytać i zapoznawać się z sukcesami, czy porażkami naszych antenatów. Co ich głównie interesowało i jak chcieli Rzeczpospolitą rządzić ? Przede wszytskim kluczem do tych kilkuset lat wielkości i dobrobytu był samorząd. Na każdym szczeblu. Wybór sędziów, powinien odbywać się na poziomie jak najniższym, to tam powinna zachodzić pełna wyborcza kontrola. Maksymalna kontrola władz wykonawczych, instytucja takie, np. wzmiankowana przez pana policja, jej szef też powinien być obieralny, nadzorcy innych urzędników też. To wszystko były wybieralne funkcje i to w wyborach bezpośrednich, żadnych tam list partyjnych. Problemem naszych pradziadów był fakt, że wybrani lokalnie posłowie często nie trzymali się instrukcji, czego nieustannie żądali ich wyborcy. O tym też warto pomyśleć. Zupełnie kuriozalnie natomiast wygląda pański pomysł dokonywania podziałów administracyjnych w zależności od ilości przedstawicieli (200), to już nie ma nic wspólnego z dziedzictwem I RP, tam decydowała wyłącznie tradycja. Jeśli prezydent ma zająć się sprawami poważnymi potrzebuje większego oddechu czasowego, kadencja 6, 7 lat. I jest coś o czym pan zapomniał zupełnie, że Reczpospolita to nie była tylko Korona, trzeba zatem otworzyć się na naszych kuzynów ze Wschodu, a już głównie Białorusinów.
  Pozdrawiam
  AB
  PS. Warto jest mieć nadzieję, że Radio Wnet poprowadzi tę dyskusję (której na dziś de facto nie ma) i wprowadzi np. jakiś cykliczny, tygodniowy program w Porannku. Klasa polityczna PiSPO nie jest absolutnie zainteresowana zmianą, a już na pewno dobrą…

 • Avatar

  Drogi Czytelniku,
  po pierwsze, nie jest moim zamiarem dokonywanie zmian administracyjnych w Polsce. Podział na dwa sejmy wojewódzkie ze względu na zbyt dużą liczbę mieszkańców jest w pełni uzasadniony możliwością sprawnego obradowania.
  Po drugie, nie jest rolą konstytucji rewizja granic. Jeżeli Alaksandr Łukaszenka poprosi o włącznie Białorusi do Rzeczypospolitej, poszerzymy Sejm Walny o paru posłów 🙂
  Pozdrawiam
  Janek A. Kowalski

 • Avatar
  Aleksander Bohutewicz :

  Szanowny Autorze,
  dziękuje uprzejmie za odpowiedż.
  Chciałbym podkreślić, że jak najbardziej popieram pańską inicjatywę: próbę poważnej dyskusji nad nową konstytucją. To godne pochwały i szacunku.
  Mam nadzieję, że ten temat w regularnej konwencji podejmie Radio Wnet. Wtedy jest szansa, że to będzie poważna dyskusja, bo jak na razie PiSPO, czy PAD traktują to absolutnie nieuczciwie.
  1. pomysł pączkowania sejmików, kompletnie niepoważny. A niech w mazowieckim jeden poseł będzie na 20 tys. , a w zachodnio-pomorskim jeden na 5 tys. a co to komu przeszkadza, niech będzie ta różnorodność, to szansa.
  2. w kwestii granic zachęcam do pozbycia się STRACHU. Nie bać się. A tak odbieram pański wpis o prez. A. Łukaszence i słoneczko-uśmiech, ha, ha, ha lepiej obmśmiać niż pozbyć się bojażni.
  Dziś napisać w preambule, a jutro jeśli będzie szansa działać: Grodno, Wilno, Lwów.
  A na pewno stworzyć w Koronie takie warunki, aby dzisiejsi Białorusini sami chcieli powrócić do wspólnej Rzeczyposplitej.
  Optowali za nią litewscy wielmoże w XIV i XV wieku, chciała unii szlachta ruska w XVI w., kurlandzka itd. Chcieli, bo chcieli smakowac polskiego dobrobytu i wolności (praw).
  Pozdrawiam
  AB

 • Avatar

  @ Aleksander Bohutewicz
  „PS. Warto jest mieć nadzieję, że Radio Wnet poprowadzi tę dyskusję (której na dziś de facto nie ma) i wprowadzi np. jakiś cykliczny, tygodniowy program w Porannku. ”
  ……………………………………..
  Popieram …
  Poza tym, może Redakcja Kuriera WNET poświęci specjalny dodatek takiej dyskusji,
  również z komentarzami PT. Czytelników.

  Janusz W. Maciejewski

 • Avatar

  Jan A. Kowalski napisał(a):
  2 czerwca 2018 o 19:32
  ” Po drugie, nie jest rolą konstytucji rewizja granic.”
  …………………………….
  Odkąd zjednoczone Niemcy uznały ostatecznie granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej,
  dyskusja o obecnych granicach jest zwyczajnie szkodliwa politycznie,
  a tych i bez tego tematu mamy sporo …

Komentarze