Smaki i niesmaki 5 czerwca 2017

Na audycję zaprasza Wojciech Piotr Kwiatek.

Najnowsza edycja magazynu „Smaki i niesmaki” poświęcona była głównie najnowszej książce Bohdana Urbankowskiego „Krew nie wysycha nigdy” – zbiorowi niezwykłych opowieści, u źródła których leżały różne nieoczekiwane spotkania Autora z różnymi ludźmi o różnych życiorysach, różnych, dramatycznych często przejściach – w sowieckich łagrach, w okupacyjnej Warszawie, na tuż powojennym Śląsku, wreszcie w niezwykłym salonie, gdzie spotykały się wspaniałe osobistości – Szymanowski, Osterwa, Ossowiecki… Opowieści były najpierw fragmentaryczne, przerywane różnymi okolicznościami. Urbankowski starał się wytropić każdorazowo ciąg dalszy każdej opowieści. Tak powstała wspaniała, fascynująca książka.
W „Iskrówkach” prowadzący przypomniał w telegraficznym skrócie kilka najważniejszych, bulwersujących wydarzeń, wreszcie, złożył urodzinowe życzenia Wiesławowi Michnikowskiemu, który skończył właśnie 95 lat.
W oprawie muzycznej – pianista, kompozytor i aranżer George Winston i fragmenty z jego dwu wspaniałych płyt

Smaki i niesmaki 22.05.2017

Wojciech Piotr Kwiatek o wydarzeniach kulturalnych m.in. o Festiwalu w Opolu i reakcji artystów, o książce Wincentego Łaszewskiego „Niewidzialna wojna”.

W najnowszym wydaniu „Smaków i niesmaków” poruszono dwa główne wątki: sytuacja na rynku polskiej estrady w związku z awanturą wokół festiwalu opolskiego (przyczyny, tło polityczne, towarzyskie, kulturalne, rzeczywista wymowa zaistniałych wydarzeń, możliwe rozwiązania kryzysu, potencjał polskiego rynku estradowego) oraz główne wątki książki Wincentego Łaszewskiego „Niewidzialna wojna” – m.in. czy żyjemy w czasach ostatecznych? od Fatimy do zamachu na Jana Pawła II – co naprawdę stało się 13 maja ’81 na Placu Świętego Piotra? czy zdecydowane nasilenie się liczby objawień (maryjnych, ale nie tylko) to zapowiedź wydarzeń dramatycznych dla Kościoła i świata czy przestroga, apele Matki Zbawiciela o prawdziwe nawrócenia? jak rozumieć to, co mówi światu papież Franciszek?

W oprawie muzycznej – ballady z płyty Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka „Śpiewnik Oszołoma” oraz utwory Czesława Niemena.

Smaki i niesmaki 24 kwietnia 2017

Na audycję zaprasza Wojciech Piotr Kwiatek.

W najnowszym wydaniu magazynu „Smaki i niesmaki” prowadzący skoncentrował się na dwu tematach: najpilniejszych potrzebach w dziedzinie przywrócenia Polsce i Polakom ich podstawowego kanonu kulturowego i tworzeniu warunków sprzyjających promocji polskiej literatury współczesnej; zagrożeń dla świadomości i kultury (polskiej, ale nie tylko) ze strony frontu lewackich i postmodernistycznych środowisk i centrów intelektualnych.
W oprawie muzycznej – polska poezja śpiewana: m.in. Leszek Długosz, Ewa Demarczyk, Wanda Warska.

Smaki i niesmaki – 10 kwietnia 2017

W tym wydaniu „Smaków i niesmaków” Wojciech Piotr Kwiatek powrócił do tematyki pasyjnej, zainicjowanej przed tygodniem.

Przedstawił kilka następnych fragmentów swego tekstu „Via dolorosa” oraz kilka stosownych wierszy największych polskich poetów: Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Leopolda Staffa, Zbigniewa Herberta.

W warstwie muzycznej współczesne pieśni wielkopostne.