Gawęda historyczna – 24.09.2019 r. – prowadzi Krzysztof Jabłonka

Gośćmi Krzysztofa Jabłonki są Paweł Zdun i Grzegorz Kutermankiewicz. Tematem audycji jest upamiętnienie rzezi Woli (m.in. przez konferencję naukową Osądzić Rzeź Woli, która odbędzie się 28 września).

Innych audycji z cyklu „Gawęda historyczna” można posłuchać tutaj.