Zachowała się jak trzeba – wspomnienie Danuty Siedzikówny „Inki” w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Matka jej działała w konspiracji, ojciec dwukrotnie został wywieziony na Syberię, a babka miała zażyłe kontakty z Elizą Orzeszkową. Takie korzenie miała bohaterka audycji Danuta Siedzikówna.

Z archiwum IPN; Rodzina Siedzików. Od lewej stoją; Eugenia z Danusią; z tyłu siedzą siostra Wacława Jadwiga z matą Anielą; z przodu Wacław wraz z córkami Ireną i Wiesławą. Olchówka lato 1939 r.

 

Danuta Siedzikówna przyszła na świat w 1928 roku. Miała dwie siostry. Jej ojciec był leśniczym. Losy jej rodziny i jej samej są tragiczne, zaś jej postawa heroiczna.

Stała się symbolem niezłomności wobec okurcieństwa i bestiwalstwa bezpieki skierowanego na Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. W audycji usłyszą Państwo o losach młodziutkiej dziewczyny.

Inka fragment obrazu Ignacego Czwartosa
fot. Hanna Tracz

O Żołnierzach Wyklętych w ogóle i w szczególności o Ince, wypowiedział się też ks. Tomasz Trzaska pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Usłyszą Państwo też rozmowę z Ignacym Czwartosem, malarzem, który poświęcił cykl swoich prac właśnie Żołnierzom Niezłomnym.

O Danucie Siedzikównej Ince, która tak jak wielu jej towarzyszy zachowała się jak trzeba przypominamy w tej audycji 1 marca 2023 roku.

Komentarze