Wojciech Jankowski, Ryszard Czarnecki, Piotr Witt, dr Adam Eberhardt  – Poranek Wnet – 24 marca 2022 r.

„Poranka Wnet” można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy.

Goście „Poranka Wnet”:

Wojciech Jankowski – współgospodarz Studia Lwów Radia Wnet;

Ryszard Czarnecki – europoseł PiS;

Piotr Witt – korespondent Radia Wnet z Francji;

dr Adam Eberhardt – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich;

Marek Kuchciński – poseł PiS, przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Realizator: Mikołaj Poruszek


Wojciech Jankowski mówi, że noc w Kijowie była dosyć spokojna. Irina Wereszczuk negatywnie się wypowiedziała na temat Węgier. Budapeszt postrzegany jest przez Kijów jako sojusznik Moskwy. Wereszczuk zasugerowała, że Węgrom może zależeć na odzyskaniu Rusi Zakarpackiej.

Ryszard Czarnecki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Ryszard Czarnecki stwierdza, że wprowadzenie oddziałów międzynarodowych na Ukrainę mogłoby zmniejszyć intensywność ostrzałów. Zauważa, że postanowienia ONZ mogą być wetowane przez Rosję i Chiny. Europoseł przypomina, że przed wojną Francja i Niemcy były na kursie zbliżenia z Rosją. Sądzi, że szereg krajów członkowskich UE będzie przeciwko przyjęciu Ukrainy do Wspólnoty. Przewiduje, że zarówno proces akcesyjny, jak i działania wojenne mogą potrwać długo. Rosja będzie się wykrwawiać, a Ukraina będzie niszczona.


Piotr Witt przypomina postanowienia jałtańskie. Zauważa, że decyzje odnośnie wschodnich ziem polskich nastąpiły już na konferencji w Casablance. Wiadomość o Katyniu i oddaniu części Rzeczypospolitej ZSRR wzburzyła walczących na Zachodzie polskich żołnierzy. Witt wskazuje, że ziemie wschodnie zostały nam odebrane w ramach transakcji wiązanej – w zamian dostaliśmy ziemie poniemieckie. Zauważa, że obecna wojna grozi usunięciem śladów polskości z utraconych przez nas ziem.


Dr Adam Eberhardt komentuje zatrzymanie 45 rosyjskich dyplomatów. Zauważa, że służby czasem nie zgarniają szpiegów, tylko ich obserwują.

 Wskazuje, że tradycyjnie prorosyjska jest Bułgaria.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego dodaje, że Polska i Rumunia współpracują ze sobą na arenie UE oraz mają podobny punkt widzenia, jeśli chodzi o Rosję.

 Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich wskazuje, że Ukraina skutecznie się broni przed Rosją. Tą ostatnią do zawarcia pokoju mogą zmusić sankcje.

Dr Eberhardt odnosi się także do handlu rosyjskimi surowcami.Marek Kuchciński ocenia, że całe kierownictwo państwa ukraińskiego się sprawdza. Armia ukraińska przygotowała się do wojny lepiej, niż spodziewali się tego Amerykanie. Poseł stwierdza, że państwa Europy Środkowej nie są w pełni jednomyślne, ale łączy je dążenie do pokoju.

Kuchciński odnosi się także do postawy Węgier wobec wojny na Ukrainie. Wskazuje, że kraj ten przyjął 600 tys. uchodźców. Niesiona jest pomoc humanitarna, a także, dyskretnie, militarna. Dodaje, że Węgrzy poparli wszystkie dotychczasowe sankcje.

 

Komentarze