Władysław Bortkiewicz – w Studio WILNO – 11.04.2024 r.

O pieszej Pielgrzymce Męskiej lasami z Turmontu do Visaginasu po polsku i litewsku.; jak też o instytucie ojcostwa na Litwie, który pełni bardzo ważną rolę w rodzinie;