Wielka Wyprawa – Białystok – 07.09.2021 r.

Sytuacja na granicy

Michał Michaluk – wicestarosta powiatu łosickiego, Związek Sadowników;

Edyta Gregorczuk – amatorska biegaczka z Platerowa;

Alina Paluch – Gospodarstwo sadowników Alina Paluch i córka;

Rafał Siwek – dyrektor domu kultury w Drohiczynie;

Ksiądz Tadeusz Żdanuk – proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku

Komentarze