Wejść głębiej – „Ku wolności” – audycja Katarzyny Szczepanek z 08.09.2019 r.

Motywem przewodnim audycji jest treść zawarta w liście św. Pawła: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Jest to ostatnia audycja z cyklu na temat wolności, osnuta wokół zdania z Listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Nie jest to jednak audycja religijna, choć do wątków chrześcijańskich się odnosi. Porusza m.in. takie kwestie, jak konsekwencje wolności rozumianej jako możliwość robienia wszystkiego, co się chce, różnice i podobieństwa w rozumieniu pojęcia wolności przez chrześcijaństwo i oświecenie oraz wielka moc, dana wolnemu człowiekowi, który zawsze ma możliwość wyboru między drogą dobra i drogą zła.

Inne audycje z cyklu znajdziesz tutaj.

Komentarze