Tradycja i kultura Krakowa czyli Sztuka jest magią – 08.04.2024 r.

Rozważaniom towarzyszy muzyka m.in. Marka Grechuty i Andrzeja Kurylewicza.