Studio Lwów: Wojciech Jankowski i Artur Żak – aktualności ze Lwowa i Ukrainy w 231 dniu napaści Federacji Rosyjskiej

Z wizytą roboczą na Ukrainie przebywał Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.