Wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny” – Studio Lwów – 26.10.2022

Studio Lwów

Lwów oczami autochtona i implanta, czyli najświeższe informacje od Artura Żaka i Wojciecha Jankowskiego.

Relacja z otwarcia wystawy „Mamo, ja nie chcę wojny”.

Konsulat Generalny RP we Lwowie prezentował niezwykle przejmujące dziecięce świadectwa wojny – historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa Oświaty z lat 1945–1966 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu „Mom I see war”.

Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie:

„Widzimy wojnę w oczach dziecka w taki sposób, jak ona jest bezpośrednio widziana. To czego dzieci doświadczają, czego się boją, co sobie wyobrażają. Czasami najważniejsze też jest to, że tego wszystkiego doświadczyły. Ta wystawa daje nam dorosłym bardzo dużo do myślenia, dlatego że tutaj jest pokazany ten właśnie najbardziej dosłowny wymiar wojny. Ale dzieci nie widzą tego tła politycznego, o którym my wiemy.”.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Komentarze