Studio Lwów – 22.12.2021 r.

W audycji nadawanej wyjątkowo z Warszawy połączenie z przebywającym w Iwano-Frankiwsku Pawłem Bobołowiczem.

Komentarze