Studio Lwów 16.11.2022

Nasi korespondenci tym razem nadają audycję z Mikołajowa.

Komentarze