Studio Kijów – 12.05.2022 r.

Paweł Bobołowicz i Artur Żak omawiają nierozwiązaną kwestię powrotu kościoła św. Mikołaja w Kijowie do wspólnoty rzymskokatolickiej.

Komentarze