Studio Dublin cz. 1 – 16 listopada 2018 – Porozumienienie w sprawie Brexitu – Gość: Bogdan Feręc, szef portalu Polska-IE

Mijający tydzień upłynął po znakiem gorących rozmów w sprawie Brexitu i granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Wygląda na to, że zainteresowane strony doszły do wstępnego porozumienia.

Ten temat zdominował także pierwszą część programu „Studio Dublin”. 

Służby prasowe brytyjskiego rządu pani premier Theresy May poinformowały we wtorkowy późny wieczór, że na środę odbędzie się posiedzenie rządu poświęcone wypracowanemu wstępnemu porozumieniu w sprawie warunków Brexitu. Dzisiaj wiemy, że jedenastu ministrów nie zaakceptowało tego planu, więc należy się spodziewać kolejnych dymisji.

Także w środę, w Brukseli odbyło się specjalne spotkanie ambasadorów 27 państw członkowskich akredytowanych przy instytucjach Unii Europejskiej, które będzie poświęcone było w całości rozmowom negocjacyjnym.

Irlandczyków i rzesze Polaków w Irlandii najbardziej interesuje kweistia, jak będzie wyglądał status prawny. Strony ustaliły, że – tutaj cytat:

„W razie braku innego porozumienia w okresie przejściowym pomiędzy wyjściem Wielkiej Brytanii z UE a grudniem 2020 roku całe Zjednoczone Królestwo pozostanie tymczasowo w unii celnej z Unią Europejską, tak by uniknąć powrotu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną.”

I tego dotyczyła rozmowa Tomasza Wybranowskiego z szefem najwiekszego portalu informacyjnego dla Polaków w Irlandii – Polska-IE, Bogdanem Feręcem.

 

W przeglądzie prasy omówienie tekstu Fintana O’Toole, felietonisty dziennika Irish Times „Historians will not believe sheer ignorance of Brexit supporters. Future chroniclers will in fact have to distinguish between three kinds of ignorance”, co możemy przetłumaczyc jako „Historycy nie uwierzą w zwykłą ignorancję kibiców Brexitu. Przyszli kronikarze będą musieli wychwycić trzy rodzaje ignorancji”.

W zestawie wiadomości m.in. o  tym, że kończy się okres ochronny dla użytkowników wody, więc i trzeba będzie płacić za jej nadmierne zużycie, a jak się okazuje, zapłaci za nią całkiem sporo mieszkańców Irlandii, bo prawie 80 tysięcy gospodarstw domowych.

Tomasz Wybranowski mówił także o planach nowelizacji irlandzkiej ustawy „Rent Pressure Zone”, która jest niewydolna, by nie napisać martwa.

Czynsze miały rosnąć umiarkowanie, ale tak nie jest, czego najbardziej doświadczają lokatorzy w Dublinie. Średnia cena pojedynczego pokoju w Dublinie waha się od 800 euro w centrum, do 550 na obrzeżach. 

Partnerem Radia WNET jest polonijny portal informacyjny Polska – IE

Komentarze