Studio Białoruskie 24.05.2023 r.: echa uwolnienia Romana Pratasiewicza

Olga Siemaszko omawia sytuację byłej dziewczyny Pratasiewicza, Rosjanki Sofii Sapiegi. Jest możliwe, że zostanie ułaskawiona przez władze rosyjskie. Łukaszenka odmówił jej prawa łaski.