Studio Białoruskie 17.05.2023: Białorusini protestują przeciwko decyzjom Podlaskiego Kuratorium Oświaty

Paweł Bobołowicz rozmawia z gościem audycji Olegiem Łatyszonkiem, prezesem Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

Oleg Łatyszonek, polski historyk narodowości białoruskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz działacz społeczny, poruszył temat stanowiska Podlaskiego Kuratorium Oświaty, które – według organizacji białoruskich – dąży do tego, by w tzw. liceach białoruskich w Bielsku i Hajnówce obowiązek nauczania języka białoruskiego nie obejmował wszystkich uczniów:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwróciło się do Liceum Białoruskiego w Hajnówce i Liceum w Bielsku Podlaskim, żeby usunięto ze statutu język białoruski jako obowiązkowy. To stwarza wielki problem, ponieważ ten język jest wykładany jako język mniejszości narodowej i te licea były zakładane jako licea dla białoruskiej mniejszości narodowej. Jeżeli się wprowadzimy język białoruski fakultatywnie, to znaczy, że te licea tracą swój specyficzny charakter, zamieniają się w zwykłe polskie licea.


Olga Siemaszko, szefowa Białoruskiej Redakcji Radia Wnet, przedstawiła najnowsze informacje z Białorusi.


Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Komentarze