Studio Białoruskie 12.04.2023 r.: „Broń nuklearna na Białorusi oznacza stałą rosyjską bazę wojskową” -dr Jakub Olchowski

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. O postępującej integracji Rosji i Białorusi mówi dr Jakub Olchowski, ekspert Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.