Studio Białoruskie 05.06.2024 r.: coraz więcej Białorusinów usiłuje opuścić kraj

Jak wygląda sytuacja na otwartych przejściach granicznych umożliwiających przedostanie się do Polski i na Litwę? O tym w relacji Olgi Siemaszko.

Przegląd wiadomości z Białorusi:

  • Według źródeł opozycyjnej organizacji byłych mundurowych BIPOL na pograniczu z Ukrainą kierowane nowe oddziały białoruskich sił operacji specjalnych
  • W Polsce od grudnia aresztowano 18 osób pod zarzutem prowadzenia wrogich działań lub planowania sabotażu na rzecz Rosji i Białorusi, w tym planowania zamachu na prezydenta Ukrainy
  • Zespół prawny biura Swietłany Cichanouskiej zaleca Białorusinom, aby unikali podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Przejście Brześciu, stało się teraz takim prawdziwym piekłem dla wyjeżdżających z Białorusi. Kolejki do wyjazdu ogromne.

relacjonuje Olga Siemaszko. Wskazuje na ogromną liczbę ludzi starających się opuścić kraj, oraz wrogość, jaką wobec nich przejawiają reżimowe służby.

Na granicy z Litwą ruch również jest duży, ale nie aż tak.

Komentarze