Studio Białoruskie 06.12.2023 r.: „Droga do wolności” – wspólna konferencja białoruskich środowisk opozycyjnych

W zeszłym tygodniu w Kijowie odbyła się konferencja „droga do wolności”, w której wzięli udział przedstawiciele różnych białoruskich środowisk opozycyjnych, w tym białoruskich ochotników.