Spacer po Tallinie – 17.05.2022 r.

Krzysztof Skowroński zaprasza na spacer po estońskiej stolicy.

Komentarze