Smaki i niesmaki – audycja Wojciecha Piotra Kwiatka z 21 czerwca 2019

Dzisiaj o innym pojmowaniu kultury. Wojciech Kwiatek rozmawia z Beatą Błaszczyk, polonistką i anglistką, nauczycielką języków obcych, wolontariuszką Szkół dla Pokoju.

Innych audycji z serii możesz posłuchać tutaj.

Komentarze