Ryszard Czarnecki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Rafał Brzeski i Tomasz Domański – Popołudnie Wnet 18 lutego 2019 roku

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00 na www.wnet.fm oraz na 87.8 FM w Warszawie, a także 95.2 FM w Krakowie. Więcej audycji: https://wnet.fm/ramowka/

Goście Popołudnia:

Szymon Szynkowski vel Sęk – sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych;

Ryszard Czarnecki – poseł do Parlamentu Europejskiego;

Dr Rafał Brzeski – politolog, publicysta;

Dr Tomasz Domański – historyk IPN;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Realizator: Dariusz Kąkol


Część pierwsza:

Szymon Szynkowski vel Sęk

Szymon Szynkowski vel Sęk odnosi się do słów ministra spraw zagranicznych Izraela, które wypowiedział w niedzielę na antenie telewizji informacyjnej I24 News. Zdaniem izraelskiego polityka „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. Sekretarz zaznacza, że Polska jest gotowa bronić prawdy historycznej i swojego stanowiska w relacjach międzynarodowych, czego wyrazem jest jej rezygnacja z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu zaplanowanym na 18-19 lutego. Stwierdza również, że Polska coraz głośniej i skuteczniej odpiera oszczercze wobec niej zarzuty.

Dr Rafał Brzeski uważa, że słowa izraelskich polityków, które padły w związku z zakończoną w czwartek konferencją bliskowschodnią w Warszawie, są częścią kampanii wymierzonej przeciwko Polsce. Jest zdania, że jednym z powodów jej wybuchu jest trwająca w Izraelu kampania przedwyborcza. Mówi o porozumieniu, które w latach 90. mieli zawiązać z Żydami Niemcy. Jego celem miało być wpędzanie Polaków w poczucie winy oraz współdzielenie z nimi niewygodnej dla Niemców prawdy historycznej. Gość Poranka podkreśla, że wszczęty konflikt może być na rękę Żydom w USA, którym zależy na uzyskaniu odszkodowań od Polski. Pozytywnie mogą się odnosić do niego także politycy unijni sądzący, że Polską rządzą protofaszyści – osoby, które mają potencjał, by stać się faszystami z prawdziwego zdarzenia.

 

Część druga:

Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki ostrzega przed „pseudopolocentrycznym” postrzeganiem ostatnich wydarzeń w stosunkach polsko-izraelskich. Uważa, że odwołanie przez Polskę swojego udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu było stanowczą decyzją, podyktowaną obroną państwowych interesów. Słowa wypowiedziane przez izraelskie władze w kontekście konferencji bliskowschodniej nazywa irracjonalnymi, działającymi na szkodę Izraela. Zaznacza, że państwa V4 są tą częścią Unii Europejskiej, która jest bardziej otwarta na apele płynące z Tel-Awiwu. Podyktowane jest to faktem, że coraz większa liczba wyborców muzułmańskich w państwach Europy Zachodniej wymusza na tamtejszych politykach bardziej sceptyczny stosunek do Izraela.

Dr Tomasz Domański mówi o nowym czasopiśmie „Polsko-żydowskie Studia”, mającym na celu promować dialog polsko-żydowski. W pierwszym numerze wydawnictwa pojawiła się m.in. recenzja dwutomowej publikacji Barbary Engelking pt. „Dalej jest noc”. Gość Popołudnia zarzuca autorce pisanie pod tezę oraz liczne błędy merytoryczne.

Komentarze