Raport z Kijowa: Dr Tomasz Lachowski, Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk w 222. dzień wojny

W audycji rozmowa z redaktorem naczelnym „Obserwatora Międzynarodowego” – dr Tomaszem Lachowskim.