Raport z Kijowa 23.03.2023 r.: jak ocalić dziedzictwo kulturowe Ukrainy?

Gośćmi Pawła Bobołowicza są: Artur Niemczyk-Gazda ( Polski Zespół Humanitarny ) oraz Anna Śmigielska ( Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie-Narodowy Instytut Dziedzictwa ).