Raport z Kijowa 19 XII 2023 r.: Ponad 2/3 migrantów planuje spędzić Boże Narodzenie w Polsce

Prowadzący audycję Paweł Bobołowicz omawia z Gościem audycji Anatolijem Zymninym, specjalistą PR Platformy Migracyjnej EWL, raport z badania sondażowego „Migranci – Boże Narodzenie w Polsce”.