Raport z Kijowa 07.08.2023 r.: „Wracajcie chłopaki, wracajcie!” – apel ukraińskiego oficera

Paweł Bobołowicz prezentuje wywiad Darii Gordijko z Ołeksandrem Morozem, oficerem Gwardii Narodowej z ochotniczej brygady „Rubież”.