Radio Solidarność – 26.06.2022 r.

Gościem Andrzeja Gelberga jest Michel Marbot, francuski inwestor w Polsce.

Komentarze