Radio Solidarność - 21.02.2021 r. - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Radio Solidarność – 21.02.2021 r.

Gośćmi audycji „Radia Solidarność” prowadzonej przez red. Barbarę Karczewską są Małgorzata Wójcik z think tanku iSans oraz Olga Dobrowolska – szefowa departamentu prawnego Białoruskiej Solidarności.

Opinia, przedstawiona przez Aleksandra Chramczychina, eksperta kremlowskiego think- tanku Instytut Analiz Politycznych i Wojskowych, Polska jest jednym z najistotniejszych celów rosyjskiej propagandy, i to takim, który przynosi Rosji wyraźne sukcesy – opowiada Małgorzata Wójcik w części audycji poświęconej wojnie hybrydowej, czyli strategii wojennej łączącej działania konwencjonalne, nieregularne, cybernetyczne, terroryzm i przestępczość, w tym samym czasie i na tym samym polu bitwy, celem osiągnięcia celów politycznych. – Chramczychin w jednej ze swoich analiz jako fakt podał, że „przedwojenna
Polska była w rzeczywistości pełnoprawnym państwem faszystowskim i pod względem totalitaryzmu nie była dużo gorsza od stalinowskiego ZSRR i hitlerowskich Niemiec” – dodaje Wójcik.
Olga Dobrowolska, szefowa departamentu prawnego Białoruskiej Solidarności opowiada o Białorusi i Białorusinach, którzy działają i którym pomaga współpracujące w ramach Centrum Białoruskiej Solidarności 14 organizacji i inicjatyw pozarządowych. – Wobec zwiększającej się liczby obywateli Białorusi, którzy chronią się w Polsce, konieczne jest zapewnienie im opieki prawnej, finansowej i bytowej, w integracji kulturowej i językowej – mówi w audycji.

Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook