Radio Solidarność – 20.03.2022 r.

Gościem Barbary Karczewskiej jest ks. Paweł Konieczny, wicedyrektor Caritas archidiecezji przemyskiej.

Komentarze