Program Wschodni: działalność odeskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie, rosyjska propaganda w Besarabii

W audycji możemy posłuchać m.in. o życiu Polaków w wielonarodowym tyglu, jakim jest Odessa,