Program Wschodni 11.05.24: Tomasz Szmydt – wierzchołek góry lodowej?

Polską wstrząsnęła informacja o ucieczce na Białoruś Tomasza Szmydta, sędzie Wyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Temat zdominował dzisiejszy PW.