Program Wschodni 04.02.23 – Biskup Pawło Honczaruk: Będzie z nami Bóg, będą ludzie dobrej woli, będziemy stać do końca!

Małgorzata Gosiewska o spotkaniu z żołnierzami Legionu Gruzińskiego, w czasie, którego omawiała między innymi sytuację poważnie chorego, przetrzymywanego w więzieniu Micheila Saakaszwilego: