Prof. Stanisław Sroka o genezie stosunków polsko-węgierskich

O kształtowaniu się stosunków polsko-węgierskich w czasach średniowiecznych opowiada prof. dr hab. Stanisław Sroka, historyk, mediewista, dziekan Wydziału Historycznego UJ.