Prof. Józef Brynkus, prof. Jan Żaryn, prof. Ryszard Terlecki, Piotr Doerre – Poranek WNET – 2 października 2019 r.

Poranka WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:07 – 9:15 na: 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. Zaprasza Krzysztof Skowroński.

Goście Poranka WNET:

prof. Józef Brynkus – Poseł Kukiz’15, Krakowski lider koalicyjnego komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego;

dr Zbigniew Kuźmiuk – eurodeputowany PiS;

prof. Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu;

Piotr Doerre – redaktor naczelny portalu PCh24.pl;

prof. Jan Żaryn – senator, PiS;

dr Łukasz Fyderek – politolog, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Maciej Krzyżanowski – adwokat;

Andrzej Maciejewski – poseł;

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia WNET na Ukrainie.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński, Łukasz Jankowski

Wydawca: Jaśmina Nowak

Realizator: Karol Smyk, Dariusz Kąkol


 

Część pierwsza:

Prof. Józef Brynkus / Fot. Jaśmina Nowak, Radio WNET

Prof. Józef Brynkus krytykuje reformę szkolnictwa wyższego autorstwa wicepremiera Jarosława Gowina. W jego przekonaniu na reformie ucierpi polska humanistyka. Przedstawia swoje impresje związane z pracą w parlamencie, a także ocenia kampanię wyborczą.

Paweł Bobołowicz o wyborach w Donbasie. Władze w Kijowie zaakceptowały tzw. formułę Steinmeiera – propozycję uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy zakładającą wybory lokalne w regionie. Pewne grupy wobec tego zaczęły protestować, ponieważ niektórzy sądzą, iż podpisanie tej formuły oznacza zrzeczenie się Donbasu, o który Ukraina walczy już od pięciu lat. Nazywają zachowanie ukraińskich władz jako zdrada.

 

Część druga:

Dr Zbigniew Kuźmiuk / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Dr Zbigniew Kuźmiuk jest zadowolony z tego, jak odpowiadał Janusz Wojciechowski podczas przesłuchania na stanowisko komisarza ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Innego zdania natomiast jest europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski. Kandydatura Polaka nie dostała jednak jak na razie zielonego światła. Dr Kuźmiuk wyjaśnia, dlaczego nastąpi kolejne przesłuchania naszego polityka.

Piotr Doerre twierdzi, że Władimir Putin zapragnie wdrożyć Białoruś do Rosji i ten plan niebawem zostanie zrealizowany. Białorusini zaś mają problem ze swoją tożsamością. Jeden z ekspertów, jak mówi, sądzi, iż większość Białorusinów przyjęłaby inkorporację ich kraju przez Federację Rosyjską milcząco.

 

Część trzecia:

Prof. Jan Żaryn / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Prof. Jan Żaryn mówi o działalności Kornela Morawieckiego w czasach PRL, a także przedstawia bilans polskiej polityki historycznej w ostatnich czterech latach. „Pedagogika wstydu została zepchnięta na margines życia publicznego” – mówi nasz gość i dodaje, iż została ona zastąpiona „pedagogiką dumy”. Oznajmia, że Polska musiała się zderzyć z Izraelem w boju o politykę historyczną. „Wśród środowisk żydowskich jest coraz mniej partnerów do rozmów. To jest wynik z jednej strony naszej ofensywy, a z drugiej strony niechęci do poszukiwania prawdy [przez Żydów]”. Następnie senator mówi, dlaczego sprawa ustawy 447 ucichła. Twierdzi, że do wyborów 13 października nikt tego tematu nie podejmie. Jednakże musimy być świadomi, iż amerykańska ustawa będzie wykorzystywana przez środowiska żydowskie. Będą naciskały na jakiegokolwiek prezydenta USA. Według prof. Żaryna jedynie Prawo i Sprawiedliwość będzie sprzeciwiało się ustawie 447. Następnie w „Poranku WNET” mówi o Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Ryszard Terlecki mówi, iż debata przedwyborcza, która odbyła się we wtorek, była dość nudnawa, choć inaczej ją zinterpretują zwolennicy partii opozycyjny. Albowiem przez większą część telewizyjnego show politycy ugrupowań opozycyjnych atakowali Prawo i Sprawiedliwość. W opinii wicemarszałka Sejmu do końca kampanii możemy liczyć na liczne ataki konkurentów partii rządzącej.

 

Część czwarta:

Dr Łukasz Federek / Fot. Jaśmina Nowak, Radio WNET

Dr Łukasz Fyderek opowiada o Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze (Egipt) oraz innych instytucjach kształcenia wyższego na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Porównuje wpływ na świat Ahmeda el-Tayeba, byłego rektora kairskiego uniwersytetu a obecnie wielkiego imama Al-Azhar, z papieżem Franciszkiem. Jak się okazuje autorytet wielkiego imama el-Tayeba jest dość zawężony. Według dr Fydereka wpływ papieża Franciszka jest nieporównywalnie większy aniżeli Egipcjanina. Gość Radia WNET mówi również o islamie w Egipcie.

Maciej Krzyżanowski mówi o nowelizacji ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, czyli „osób, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym”. Celem nowelizacji jest poszerzenie kręgu uprawnionych do odszkodowań za represje w PRL.

 

Część piąta:

Andrzej Maciejewski opowiada o niedalekim wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem deputowanego banki wreszcie dostąpią kary za swoją nieuczciwość. Mówi także o skutkach wyroku TSUE oraz krytykuje koalicję Kukiz’15 z PSL.

 


Posłuchaj całego „Poranka WNET”!


 

Komentarze