Prof. Arkadiusz Adamczyk: jak rozumieć wybory strategiczne Węgier

Rozmowa z prof. Arkadiuszem Adamczykiem nt. stosunków polsko-węgierskich w kontekście wojny na Ukrainie.