Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz: Mówimy, że Polska jest srebrną gospodarką – audycja „Jesteśmy razem”

Marek Kalbarczyk i Janusz Mirowski rozmawiali z Krzysztofem Michałkiewiczem, byłym sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych obecnie nowym prezesem PFRON.

Za odważną działalność w czasach „Solidarności” i udział w strajku WSK Świdnik został aresztowany i skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Otrzymał wtedy paszport z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej i wspólnie z rodziną wyjechał do Australii. Wrócił do kraju w roku 1992.

Był posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji, a w latach 2005-2006 sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej.

Od kilku lat pełni rolę Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych i nadrabia niebotyczne zaległości w tej dziedzinie, teraz objął funkcję Prezesa Zarządu PFRON. Kiedy jednak tych zaległości już nie będzie?

Komentarze