Poranek Wnet: Daniel Szeligowski, Waldemar Broś, Paweł Sałek, Dmytro Antoniuk – 14.02.2023

Featured Video Play Icon

Stare miasto Warszawa / Fot. Ferdziu, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 PL)

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet

Dr Daniel Szeligowski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Waldemar Broś – prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Paweł Sałek – doradca prezydenta RP

Tomasz Wybranowski – studio Dublin

Prof. Grzegorz Górski – Akademia Kopernikańska


Prowadzący – Krzysztof Skowroński

Realizator – Szymon Dąbrowski


  • PiotrFJS

    Czy leci z nami pilot!? Odsłuchuję na You Tube audycje Poranka WNET (już tylko taka możliwość odsłuchania pozostała jak widzę)…Niestety, możliwość okazała się ułomna – oto, rozmowa – z – prawdopodobnie – Dr Szeligowskim (?) była niesłyszalna. Ograniczyliście Państwo możliwość odsłuchiwania – OK – ale nie gubcie słuchaczy.

Komentarze