Poranek Wnet 9 marca 2017 – goście m.in. Piotr Naimski – minister w Kancelarii Premiera; Witold Waszczykowski – szef MSZ

Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej byłby symbolem arogancji Unii Europejskiej – w Poranku Wnet mówił minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski

Piotr Naimski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

Witold Waszczykowski – minister spraw zagranicznych;

Magdalena Trojanowska – Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci;

Mirosław Kościuk – przewodniczący Solidarności KWK „Krupiński”;

Jan Bogatko – korespondent Radia Wnet w Niemczech;

Jarosław Grzesik – szef górniczej Solidarności;

Patrycja Pendrakowska – Centrum Studiów Polska-Azja.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Wydawca: Antoni Opaliński
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:

Mirosław Kościuk o aktualnym stanie sprawy ratowania kopalni „Krupiński”


Część druga:

Patrycja Pendrakowska z Szanghaju o najważniejszych tematach chińskiej debaty publicznej.

 


Część trzecia:
Rozmowa z Wojciechem Cejrowskim o wyborach przewodniczącego Rady Europejskiej, Unii i wizach w ruchu między USA i Europą.
Jarosław Grzesik o przyszłości KWK „Krupiński”. W sprawie pokładów znajdujących się na obszarze „Krupińskiego” i perspektyw rentowności tej kopalni rozmaici eksperci wygłaszają sprzeczne opinie.


Część czwarta:

Jan Bogatko o entuzjastycznych opiniach o Donaldzie Tusku w niemieckiej prasie i o reakcjach tej prasy na wizytę ministra Sigmara Gabriela w Polsce.
Zbigniew Krysiak o sympozjum naukowym „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.

Część piąta:
Piotr Naimski o niewiadomych związanych z elekcją przewodniczącego Rady Europejskiej. Nasz gość mówił także o wariantach przyszłego kształtu Unii Europejskiej i strategii energetycznej Polski.
Witold Waszczykowski o dyskusjach poprzedzających szczyt UE w Brukseli.
Piotr Naimski o bezpieczeństwie energetycznym państw europejskich.

Część szósta:

Magdalena Trojanowska o przyzwoleniu polskiej władzy na wpajanie dzieciom promowanych przez środowiska międzynarodowe treści genderowych.

 

 

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

Komentarze