Poranek Wnet 10 maja 2017 roku z Zagrzebia – wśród gości polskich i chorwackich minister Marek Gróbarczyk

Podczas Poranka Wnet ze stolicy Chorwacji nie zabrakło tematów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Goście Poranka Wnet:

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej;

prof. Igor Dekanić – Instytut Górnictwa, Geologii i Ropy Uniwersytetu Zagrzebskiego;

prof. Haris Boko – Główny doradca w Instytucie Energetycznym;

Wojciech Kramar – Zastępca Dyrektora Generalnego Pol-Mot Holding SA;

Mate Milić – dyrektor biura europoseł Róży Tomasić;

dr Dziurdzica Czilyc-Szkeljo – wykładowca polonistyki Uniwersytetu w Zagrzebiu;

prof. Barbara Kryżan-Stanojević – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu;

Walentyna Lancarić – przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej miasta Zagrzebiu

Piotr Witt – dziennikarz mieszkający w Paryżu.

 


Prowadzący: Tomasz Wybranowski

Realizator: Karol Smyk

Wydawca: Łukasz Jankowski

Wydawca techniczny: Jan Brewczyński


 

Część pierwsza:

Prof. Barbara Kryżan-Stanojević opowiedziała o działalności Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, z uwzględnieniem redagowania czasopism, prowadzenia polskiej biblioteki, prób i koncertów grupy wokalnej „Wisła”a przede wszystkim godnego reprezentowania Polski i Polaków w Chorwacji. Pani profesor mówiła także o tym, jak zmienia się na lepsze postrzeganie Polski i Polaków w Chorwacji: „Polska jest bardzo często wskazywana jako przykład dla innych narodów naszego regionu”.

 

Część druga:

Mate Milić ocenił, że nie wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej w pełni wykorzystują polityczne i gospodarcze możliwości oddziaływania na Unię Europejską i kształt jej polityki, także w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślił, że „brakuje zdecydowania i wspólnej wizji celów, czego najlepszym przykładem jest podejście do Rosji”.  Zdaniem dyrektora Milića Grupa Wyszehradzka nie jest jeszcze na tyle wpływowa, aby pozwolić sobie na różnice zdań w swoim gronie, w tak kluczowych zagadnieniach jak bezpieczeństwo.

 

Część trzecia:

Prof. Haris Boko stwierdził, że Chorwacja jest w tej znakomitej sytuacji, że posiada własne źródła gazu. Zdaniem szefa grupy doradczej Energy Institute w Zagrzebiu, to przede wszystkim w interesie krajów, które nie mają własnych kopalin ani złóż, jest wykazanie się determinacją w dziele powstawania infrastruktury pozwalającej importować gaz z Chorwacji. Komentował również możliwe scenariusze współdziałania w ramach Grupy Wyszehradzkiej, także w kontekście budowy Nord Stream 2.

 

Część czwarta:

Piotr Witt o skutkach wyborów prezydenckich we Francji

Izabela Glabić opowiedziała o jedynym Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Zagrzebiu, do którego uczęszcza prawie setka dzieci i młodzieży. Stwierdziła także, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonała się wielka jakościowa zmiana postrzegania Polaków przez Chorwatów: „Osiągnięcia Polski są przykładem dla Chorwacji”.

 

Część piąta:

Serwis informacyjny Radia Warszawa oraz słup ogłoszeniowy Radia Wnet.

 

Część szósta:

Minister Marek Gróbarczyk – relacjonował efekty swojej wizyty w Chorwacji, możliwości budowy korytarza infrastrukturalnego  między polskimi portami na Bałtyku, a chorwackimi na Adriatyku. Z ministrem gospodarki morskiej rozmawialiśmy również o trudnościach w udrożnieniu odrzańskiej drogi wodnej, która jest blokowana przez zapisy umowy polsko-niemieckiej z 2015 roku, podpisanej jeszcze przez premier Ewę Kopacz. Umowa blikuje proces pogłębienia toru wodnego z 1,4 do 1,8 metra, tak aby Odra zyskała IV klasę żeglowności. Minister Gróbarczyk zapewnił, że prace nad przebudową odrzańskiego toru wodnego zakończą się do 2020 roku.

 

Część siódma:

Prof. Igor Dekanić rzeczowo omówił sytuację bezpieczeństwa energetycznego naszego regionie – Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślił, że Chorwacja od Polski może się wiele nauczyć, szczególnie na polu nowych technologii i ich zastosowania w przemyśle i usługach. Profesor Igor Dekanić jest przekonany, że kraje Grupy Wyszehradzkiej stać na wybicie się na „energetyczną niepodległość”, która skutecznie będzie konkurować z Nord Stream II.

 

Część ósma:

doc. dr Dziurdzica Czilyc-Szkeljo opowiedziała o początkach swojej miłości do polskiej literatury, pasji translatorskiej oraz wielkiej aktywności polskich literatów w Chorwacji. Docent Dziurdzica Czilyc-Szkeljo mówiła także o współpracy zagrzebskiej polonistyki z akademickimi ośrodkami w Polsce.

Walentyna Lankarić opowiedziała o przygotowaniach do obchodów 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja, którą w Zagrzebiu obchodzono 10 maja.

 

 


Cała audycja:

 

doc. dr Dziurdzica Czilyc-Szkeljo

Komentarze