Poranek WNET 5 października 2017 r.

W pierwszej godzinie dominował temat górnictwa. W drugiej zapytaliśmy o to, co się dzieje w rolnictwie. W trzeciej rozmawialiśmy o nowej książce Pawła Lisickiego i sytuacji w Niemczech.

Goście audycji:

Poseł Jarosław Sachajko – poseł z klubu Kukiz ’15, dr nauk rolniczych;

Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” i autor książki „Luter. Ciemna strona rewolucji”;

Cezary Gmyz – korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie i dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”;

Michał Potocki – dziennikarz śledczy „Dziennika Gazeta Prawna”, współautor biografii prezydenta Ukrainy „Kryształowy fortepian. Zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki”;

Jan Bogatko – korespondent Radia WNET z Niemiec;

Zbigniew Dąbrowski – autor audycji „Republica Latina” w Radiu WNET;

Mieczysław Kościuk – NSZZ Solidarność KWK Krupiński;

Bogumiła Boba – lekarka, poseł na sejm I kadencji, autorka listu otwartego do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie likwidacji KWK Krupiński.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Wydawca: Antoni Opaliński

Realizator: Andrzej Gumbrycht

Wydawca techniczny: Luiza Komorowska


Część pierwsza:

Krzysztof Skowroński przedstawił przegląd najważniejszych artykułów w dzisiejszej prasie.

Mieczysław Kościuk mówił o działaniach zarządu KWK Krupiński, które zmierzają do przejęcia kopalni. Proces likwidacji trwa, ale biznesplan jest już gotowy, a warunki wymagane przez ministra energii spełnione. Spółka cieszy się zainteresowaniem inwestorów.

 

Część druga:

Michał Potocki przedstawił swoje ustalenia na temat tego, jak węgiel kamienny wydobywany na terenach zajętych przez separatystów w Donbasie jest eksportowany do Polski. Węgiel najpierw trafia do Rosji, gdzie fałszowana jest jego dokumentacja, a potem jako węgiel rosyjski, przez sieć spółek, przesyłany jest do Polski. Odpowiada za to ukraiński biznesmen Oleksandr Melnyczuk, powiązany wcześniej z oligarchą Rinatem Achmetowem. Za import tego węgla w Polsce odpowiada Melnyczuka spółka, zarejestrowana na Śląsku, posiadająca jedynie skrzynkę pocztową i płacącą rachunki, a poza tym nie wykazująca faktycznej działalności.

Gość Poranka opowiedział też o ukraińskim prezydencie Petro Poroszence, o którym napisał książkę. Zmiany na Ukrainie nie spowodowały, że układy i korupcja odeszły w niepamięć. Ukraina jest wciąż skorumpowana, choć system korupcyjny się zdecentralizował. Panuje więc nastrój rozczarowania, gdyż wśród polityków nie pojawiają się nowe twarze. Jako szansę wielu Ukraińców traktuje wyjazd do Polski do pracy. Polska jest dla nich jak jeszcze niedawno Irlandia dla Polaków.

 

Część trzecia:

Bogumiła Boba wyjaśniła, dlaczego opublikowała w Śląskim Kurierze WNET list otwarty do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zamykania kopalni na Śląsku, w szczególności KWK Krupiński. Jej zdaniem ma to międzynarodowy kontekst, a decyzja o zamknięciu tej kopalni była, jak napisała w liście, „na wskroś nieuzasadniona ekonomicznie, społecznie i politycznie”.

 

Część czwarta:

Jan Bogatko jak zazwyczaj opowiedział o tym, co się pisze w niemieckiej prasie na temat Polski. Tym razem zrelacjonował artykuł poważnego niemieckiego historyka, który rzetelnie opisał, co się działo w Polsce w czasie niemieckiej okupacji. Niemcy mogli więc sobie przypomnieć, co robili w czasie wojny, nie tylko w latach 1941-45, ale w latach 1939-45, i nie tylko w Rosji, ale też w Polsce. Jest to ważne w kontekście dyskusji o reparacjach wojennych. Najważniejsze, że o tych sprawach w Niemczech się pisze i mówi, a także, że takie osoby, jak autor wspominanego tekstu, są znane i uznane.

Michał Potocki opowiedział o dalszych prowadzonych przez siebie śledztwach dziennikarskich dotyczących sprowadzania węgla kamiennego z Ługańska do Polski, o których zamierza pisać artykuły.

 

Część piąta:

Przegląd prasy Antoniego Opalińskiego. Ogłoszenia Radia Wnet.

 

Część szósta:

Dr Jarosław Sachajko wyjaśnił, dlaczego  Kukiz’15  wstrzymał się od głosu podczas głosowania wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Debata poprzedzająca głosowanie była „marnym show”, a zarzuty formułowane przez totalną opozycję bezpodstawne, jak chociażby zarzut podwyższenia wieku emerytalnego rolników czy problemy z ustawą o obrocie ziemią, która według Sachajki działa. Także zarzuty wobec ministra rolnictwa w sprawie afrykańskiego pomoru świń nie mają podstaw, podobnie dotyczące umowy CETA, którą wynegocjowała poprzednia koalicja rządowa.

Jarosław Sachajko twierdzi jednak, że nie mógł głosować przeciw wotum nieufności. Uważa, że w rolnictwie jest lepiej niż za rządów Platformy Obywatelskiej, ale zmiany idą zbyt wolno. Nie zostało na przykład powstrzymane zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych. Rozmowa dotyczyła też skutków epidemii afrykańskiego pomoru świń, a także sytuacji na rynku mleczarskim i wynikającego z niej wzrostu cen masła.

 

Część siódma:

Zbigniew Dąbrowski opowiedział o audycji Republica Latina, którą prowadzi na falach Wolnej Anteny Radia Wnet w każdy poniedziałek o 21. Jest to najstarsza audycja w naszym radiu na Wolnej Antenie, nadawana już od 2011 roku. Gość wyjaśnił, skąd się wzięło jego zamiłowanie do Ameryki Łacińskiej. Obecnie, jak zawsze, bardzo dużo się tam dzieje. Aktualnie najważniejsze tematy to klęski żywiołowe, które spustoszyły tam wiele krajów. Istotna jest też sytuacja w Wenezueli, w której rządzi prezydent Nicolás Maduro.

 

Część ósma:

Przegląd prasy Antoniego Opalińskiego – c.d.

 

Część dziewiąta:

Paweł Lisicki i Cezary Gmyz rozmawiali z Krzysztofem Skowrońskim na temat książki Pawła Lisickiego „Luter. Ciemna strona rewolucji”. Książka ta jest krytyką stosunku papieża Franciszka i jego współpracowników do protestantyzmu i osoby Marcina Lutra. Pokazuje, jak zmieniał się stosunek przedstawicieli Kościoła katolickiego do protestantyzmu.

Autor książki twierdzi, że Marcin Luter przez papieża Franciszka i bliskich mu hierarchów traktowany jest jako osoba o autorytecie porównywalnym ze świętymi katolickimi i jedna z największych postaci w historii Kościoła katolickiego. Tworzony jest obraz jedności między katolikami i protestantami. Jedność ta jest jednak iluzoryczna, gdyż na jej ołtarzu składana jest prawda co do dogmatów i prawda historyczna. Zdaniem Pawła Lisickiego Kościół katolicki od lat 60. XX wieku przeżywa załamanie, które najwyraźniej widać w stosunku do innych religii i do protestantyzmu.

Cezary Gmyz który powiedział o sobie, że jest konserwatywnym protestantem, krytykiem szaleństw, jakie mają miejsce wśród protestantów skandynawskich. Jego zdaniem Marcin Luter, gdyby to widział, jako człowiek impulsywny, wściekłby się.

W drugiej części rozmowy Cezary Gmyz opowiedział o sytuacji w Niemczech, w których od roku mieszka jako korespondent Telewizji Polskiej. Zauważa w Niemczech i Niemcach bardzo dużą zmianę. Społeczeństwo jest bardzo podzielone. Podział zaczął się w 2015 roku, kiedy rozpoczął się kryzys imigracyjny po zaproszeniu uchodźców do Niemiec przez Angelę Merkel. W Niemczech poważnym problemem jest dominacja państwowych mediów, „dziennikarstwo dworskie, poprawność polityczna i wysokie kary za tzw. mowę nienawiści”. Wolność mediów jest więc tam dużo mniejsza niż w krytykowanej przez niemieckich polityków Polsce. Niemcy nie dowiadują się o wielu wydarzeniach, np. o bardzo dużej liczbie incydentów na tle rasistowskim, których według oficjalnych statystyk jest ponad sto na dzień.

 

Część dziesiąta:

Paweł Lisicki kontynuował opowieść o swojej książce. Wytłumaczył, dlaczego napisał o „ciemnej stronie rewolucji”. Jej bezpośrednim skutkiem była na przykład wojna chłopska w 1525 roku, w której zginęło 100 tysięcy ludzi. Bardzo ważne były też skutki pośrednie. Powstała nowa koncepcja państwa, którego władca świecki ma władzę duchową.

Tomasz Wybranowski w korespondencji z Irlandii przedstawił historię kryzysu irlandzkich linii lotniczych Ryanair i spróbował wyjaśnić jego przyczyny. Linie Ryanair, które dokonały rewolucji na europejskim rynku przewozów lotniczych, są obecnie w dużych kłopotach po tym, jak duża liczba pilotów odeszła do linii Norwegian Airlines, a ci, którzy pozostali, zapowiedzieli strajk. W związku z tym Ryanair odwołuje wiele lotów. Zmienił też politykę wobec pasażerów – płaci odszkodowania za odwołane loty i organizuje alternatywne połączenia w innych liniach.

 


Posłuchaj całego Poranka Wnet:

  • Avatar

    Witam. Wydaje mi się, że mamy fantastyczną okazję rozstrzygnąć pewien bardzo długo trwający spór. Mieszkańcy Polski i wszystkie ugrupowania polityczne z aktualnie rządzącymi włącznie twierdzą, że górnictwo węgla kamiennego na Sląsku się nie opłaca. Slązacy natomiast twierdzą, że jest dokładnie odwrotnie. Poprzyjmy ich dążenie do autonomii. Sami przekonamy się kto miał rację a w referendum dotyczącym autonomii pokonanych nie będzie. Zwycięży tylko i wyłącznie demokracja, która nie ma przeciwników w Polsce, Unii Europejskiej, Swiecie i Królestwie Hiszpanii też.

Komentarze