Jarosław Sellin, Bronisław Wildstein, prof. Krystyna Pawłowicz, Marek Król – Poranek WNET 27 listopada 2017 roku

Zapraszamy na kolejny Poranek Wnet.

Goście Poranka Wnet:

Jarosław Sellin – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego;

prof. Krystyna Pawłowicz – poseł PiS;

Bronisław Wildstein – publicysta, dziennikarz;

Marek Król – dziennikarz;

Jan Ledóchowski – Austriacka Partia Ludowa;

Jerzy Bielewicz – publicysta ekonomiczny.

Dr Michał Kuź – politolog;

Jadwiga Chmielowska – redaktor naczelna Kuriera Wnet;

prof. Jazep Januszkiewicz – białoruski pisarz, poeta.

 


Prowadzący: Aleksander Wierzejski

Wydawca: Łukasz Jankowski

Realizator: Karol Smyk

Wydawca techniczny: Konrad Tomaszewski


https://wspieram.to/gwiazdka

 

Część pierwsza:

Marek Król / Fot. Radio Wnet

Marek Król skomentował sarkastycznie wybór Katarzyny Lubnauer na przewodniczącego Nowoczesnej. Podczas sobotniej konwencji tej partii wygrała o włos z założycielem i dotychczasowym szefem ugrupowania – Ryszardem Petru. Przesądziło dziewięć głosów.

Michał Kuź o problemie stworzenie koalicji rządowej w Niemczech. Politolog uważa, że problemy naszych zachodnich sąsiadów są dla nas szansą do nawiązania zawarcia z nimi lepszych kontaktów na pewnych płaszczyznach .

 

Część druga:

Jan Ledóchowski opowiedział o atmosferze w austriackiej Radzie Narodowej po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych Austriackiej Partii Ludowej. W przeciwieństwie do sytuacji w Niemczech rozmowy wygranej ÖVP z innymi partiami dotyczące stworzenia koalicji rządowej przebiegają bardzo dobrze. Polityk przyznał, że przed świętami rząd w Austrii powinien zostać utworzony.

Marek Król o austriackim społeczeństwie.

Jerzy Bielewicz pozytywnie ocenił przyjętą w piątek przez Sejm ustawę o zakazie handlu w niedziele. „To dobra ustawa (…) Będzie miała wpływ na polską ekonomię. Być może sprzedaż wzrośnie, gdyż ludzie zaczną robić w niedzielę zakupy przez Internet”. Optymistycznym okiem spojrzał również na najbliższą przyszłość naszej gospodarki.

 

Część trzecia:

Przegląd prasy o godzinie 8:00, przygotowany przez Łukasza Jankowskiego.

 

Część czwarta:

Jarosław Sellin / Fot. Radio Wnet

Jarosław Sellin o niedzielnej konferencji „Pamięć i Nadzieja” w Kaplicy Pamięci w Świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Była ona poświęcona postawom Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Jak powiedział wiceminister kultury, tego typu konferencje są elementem polskiej polityki historycznej. Odniósł się również do trudnych relacji polsko-ukraińskich. „Jesteśmy zmuszeni przez retorykę strony ukraińskiej do sporu, choć nie chcemy go prowadzić”. Dlaczego zaś Ukraina buduje swoją tożsamość narodową w oparciu o OUN-UPA? „To rozpaczliwe szukanie punktów odniesienia, budowanie emocji wokół pewnych postaci. To są często złe wybory, które będą w dłużej perspektywie i szkodzić” – oznajmił Sellin.

 

Część piąta:

Bronisław Wildstein skomentował spór na linii prezydent RP-Ministerstwo Obrony Narodowej oraz mówił o znacząco pogorszonych ostatnio stosunkach Polski i Ukrainy, czego głównie są różnice w podejściu do historii i do polityki historycznej.

 

Część szósta:

Przegląd prasy o godzinie 9:00, przygotowany przez Łukasza Jankowskiego.

 

Część siódma:

[related id=45735]Jadwiga Chmielowska opowiedziała o konferencji. Była ona, jak powiedziała, podsumowaniem wcześniejszych konferencji Kijowie i Tbilisi. Głównym tematem było – co możemy zrobić, żeby tę niepodległość, którą udało się wywalczyć, wzmocnić, żeby była niezagrożona, a imperium rosyjskie nie scalało się.Wspomniała też o nieszczęśliwym położeniu Tatarów na Krymie po jego aneksji przez Rosję. Są oni w różny sposób represjonowaniu i zmuszani do emigracji. Mówiła również o potrzebie budowania dobrych stosunków polsko-ukraińskich oraz w regionie Międzymorza. Temu między innymi służyła konferencja „Rozbite Imperium”, którą redaktor naczelna Śląskiego Kuriera WNET współorganizowała i którą po krótce zrelacjonowała. Konferencja odbyła się 25 i 26 listopada na terenie Sejmu. Patronowało jej również Radio WNET. W konferencji uczestniczyła Olena Semenyaka, z którą rozmawiał Aleksander Wierzejski. Przedstawiła stosunek jej środowiska do idei Intermarium oraz co jej zdaniem źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Uważa ona, że musimy jednak mówić nie o zbrodni całego narodu ukraińskiego, ale o zbrodni konkretnych osób, zbrodni konkretnych osób wydających rozkazy i zbrodni jednostek. Twierdzi też, że poszczególni ukraińscy i polscy chcą budować własne kariery polityczne, instrumentalnie wykorzystując to, co się wydarzyło 70 czy 100 lat temu, a nie patrząc w przyszłość.

 

Część ósma:

Prof. Krystyna Pawłowicz i Witold Gadowski / Fot. Radio Wnet

Prof. Krystyna Pawłowicz wypowiedziała się na temat chęć ukarania jej za nieprzychylne słowa na temat sędziów.

Prof. Jazep Januszkiewicz o zależności Białorusi od Rosji (Związku Białorusi i Rosji), który określił jako „zbira” oraz o perspektywach odbudowy bliższych więzi państw leżących na terenie dawnej I Rzeczypospolitej.


Posłuchaj całego Poranka Wnet!


 

Komentarze