Adam Borowski, Józef Maria Ruszar – Poranek Wnet w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 2021 r.

„Poranka Wnet” można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy.

 

Goście „Poranka Wnet”:

Joanna i Andrzej Gwiazdowie – opozycjoniści z czasów PRL;

Adam Borowski – opozycjonista z okresu PRL;

Józef Maria Ruszar – polski działacz opozycyjny w PRL, dziennikarz;

Grzegorz Surdy – opozycjonista z czasów PRL.

 


Prowadzący: Jaśmina Nowak, Anna Nartowska, Łukasz Jankowski

Realizator: Mateusz Jeżewski


 

Adam Borowski wspomina dzień wprowadzenia stanu wojennego. Działacze opozycji antykomunistycznej chcieli strajkować. Niemniej komuniści szybko pacyfikowali zakłady pracy, gdzie występowali opozycjoniści. Nasz gość został internowany w grudniu. W więzieniu odsiedział dwa lata.


 

Joanna i Andrzej Gwiazdowie mówią, że komunistom udało się przestraszyć opozycjonistów z „Solidarności” w czasie stanu wojennego. Zdaniem Andrzeja Gwiazdy skutki stanu wojennego odczuwalne są do dnia dzisiejszego. Przyczyną tego jest nowelizacja prawa, według którego komuniści mogli uwłaszczyć państwowe mienie.


 

Grzegorz Surdy wspomina wprowadzenie stanu wojennego. Pojawił się wówczas duży opór społeczny. Nasz gość podkreśla, że skutki stanu wojennego są odczuwalne do dziś. Z jednej strony powodem jest drenaż elit opozycyjnych.


 

Józef Maria Ruszar opowiada o czasach stanu wojennego, podczas którego został internowany. Przedstawia groteskowość tak trudnych czasów, jakim był stan. Ponadto ubolewa nad brakiem rozliczeń komunistów oraz nad moralnym zamazaniem winy.


 

Posłuchaj całego „Poranka Wnet”!


 

Komentarze