Poranek Radia Wnet 14 marca 2017 – dr Zbigniew Kuźmiuk, Rebecca Kiessling, ks. Ireneusz Skubiś, Robert Winnicki

Posłuchaj Poranka Wnet, w którym Rebecca Kiessling, prezes organizacji „Save the 1″, przybliżyła problem osób poczętych z gwałtu.

dr Zbigniew Kuźmiuk – poseł do Parlamentu Europejskiego;

Rebecca Kiessling – prezes organizacji „Save the 1”;

Robert Winnicki – poseł na Sejm, prezes Ruchu Narodowego;

ks. infułat Ireneusz Skubiś – wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultury i Środków Społecznego Przekazu;

Krzysztof Tytko – ekspert ds. górnictwa;

Mieczysław Kościuk – przewodniczący “Solidarności” w KWK „Krupiński”;

Jolanta Hajdasz – redaktor naczelna wielkopolskiego wydania „Kuriera Wnet”.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca: Łukasz Jankowski
Wydawca techniczny: Konrad Tomaszewski


 

Część pierwsza: 

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z poniedziałkowej konferencji prasowej.

dr Zbigniew Kuźmiuk o wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz zamieszkach w Holandii. Mówił również o przyszłości Unii Europejskiej.

 

Część druga:

ks. infułat Ireneusz Skubiś o wręczonym we wtorek Orderze Orła Białego dla ks. kard. Marianowi Jaworskiemu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mówił również o potrzebie powrotu Europu do korzeni chrześcijańskich. Poinformował o sympozjum ruchu „Europa Christi”, które odbędzie się dziś na UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 i rozpocznie się o godz. 9:30. Tematem wydarzenia będą cele ojców założycieli Unii Europejskiej.

Część trzecia:

Robert Winnicki o dwóch wizjach Europy: scentralizowanej UE oraz kontynentu suwerennych państw. Stwierdził także, że Polska powinna wyjść ze Wspólnoty. Krytycznie odniósł się do zagranicznej polityki Prawa i Sprawiedliwości.

 

Część czwarta:

Serwis informacyjny Radia Warszawa.

 

Część piąta:

Rebecca Kiessling opowiedziała o inspiracji, która skłoniła ją do stworzenia antyaborcyjnej organizacji „Save the 1″. Przyznała, że jej celem jest zobrazowanie ludziom problemu osoby poczętej za sprawą gwałtu. Chociaż nie jest zwolenniczką Donalda Trumpa, to ceni go za poglądy dotyczące „prawa do życia”.

 

Część szósta:

Mieczysław Kościuk o dalszych losach kopalni KWK „Krupiński”, która 1 kwietnia ma być włączona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Oznacza to likwidację zakładu wydobywczego.

Jolanta Hajdasz przedstawiała artykuły w wielkopolskim wydaniu „Kuriera Wnet”.

 

 


Posłuchaj całego Poranka WNET!

Komentarze