Poranek 3 marca 2017: Marian Banaś – wiceminister finansów; Małgorzata Gosiewska – posłanka, PiS; dr Maciej Szymanowski

Tego, jaki będzie nowy kształt Unii, dowiemy się dopiero w drugiej połowie roku. Jeśli jednak zamknie się ona na nowych członków – wtedy nie przetrwa – w Poranku Wnet mówił dr Maciej Szymanowski.

Marian Banaś – wiceminister finansów;

Małgorzata Gosiewska – posłanka PiS;

Dr Maciej Szymanowski – Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie;

Józef Życieński – kombatant powstania warszawskiego i partyzantki powojennej;

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia Wnet na Ukrainie;

Mirosław Kowalski – mieszkaniec Tajlandii;

Mieczysław Kościuk – przewodniczący „Solidarności” KWK „Krupiński”;

Hanna Dobrowolska – Ruch Kontroli Wyborów.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński 

Wydawca: Łukasz Jankowski
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:

Mirosław Kowalski opowiedział o sytuacji politycznej i społecznej w Tajlandii, a także o walorach krajobrazowych tego kraju poza jego miejscami turystycznymi.

 


Część druga:

Dr Maciej Szymanowski omówił szczyt Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w czwartek w Warszawie, a także przyszły kształcie Unii Europejskiej oraz miejsce Polski w tej wspólnocie.
Paweł Bobołowicz mówił o wizycie na Ukrainie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii, a także o sytuacji na terenach zaanektowanych przez Rosję.
Dr Maciej Szymanowski przedstawił planowaną reformę statusu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

 


Część trzecia:

Mieczysław Kościuk opowiedział o zatrzymywaniu prac w kopalni „Krupiński”.

 


Część czwarta:

Hanna Dobrowolska relacjonowała obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zorganizowane przez Solidarnych 2010.

 


Część piąta:

Marian Banaś mówił o przesłankach, które przemawiały za koniecznością przeprowadzenia reformy administracji skarbowej w Polsce. Stwierdził, że integracja służb skarbowych w KAS pozwoli na lepszą diagnozę nadużyć podatkowych.

 


Część szósta:

Małgorzata Gosiewska skomentowała ostatnie spotkania liderów Grupy Wyszehradzkiej, politykę zagraniczną w naszym regionie i w Unii Europejskiej.

 


Część siódma:

 

Szymon Nowak prezentował swoja książkę „Zdrajcy Wyklętych”, poświęconą zdrajcom, którzy wydawali bezpiece swoich towarzyszy broni.

Józef Życieński mówił o pojęciu bohaterstwa i o Żołnierzach Niezłomnych na przykładzie postawy rodziny Żebrowskich.

Wojciech Piotr Kwiatek złożył oświadczenie w sprawie wolności i kultury.

 


Zapraszamy do wysłuchania całego Poranka

 

 

 

 

 

Komentarze