Poranek 16 marca 2017 - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Poranek 16 marca 2017

Ryszard Czarnecki – z-ca szefa PE; Urszula Doroszewska – doradca prezydenta RP; Ewa Stasinowska – Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie; Irena Lasota – publicystka, wydawca, politolog; Dr Paweł Zyzak…

Ryszard Czarnecki – z-ca szefa PE;

Urszula Doroszewska – doradca prezydenta RP;

Ewa Stasinowska – Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie;

Irena Lasota – publicystka, wydawca, politolog;

Dr Paweł Zyzak – historyk;

Mieczysław Kościuk – Solidarność KWK „Krupiński”;

Paweł Rakowski – Radio Wnet;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Wydawca: Antoni Opaliński
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:

Paweł Rakowski z Amsterdamu o przebiegu wyborów parlamentarnych w Holandii

Ewa Stasinowska o wyborach w Holandii i kształcie tamtejszej sceny politycznej

Część druga:
Wojciech Cejrowski o przesunięciu do USA przez Donalda Trumpa niemal pół miliona miejsc pracy w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r.

Część trzecia:
Urszula Doroszewska o sytuacji na Białorusi, gdzie przetoczyła się fala społecznych protestów. Zdaniem naszej rozmówczyni, skala niepokojów nie była tak duża, żeby zachwiać tamtejszym systemem politycznym.

Część czwarta:
Fragment wystąpienia Rocco Buttiglione na UKSW w Warszawie.
Prezentacja tekstu agitacyjnego, jaki prezes polskiej filii koncernu medialnego Axel-Springer przesłał swoim pracownikom.

Część piąta:
Ryszard Czarnecki o wyniku wyborów parlamentarnych w Holandii i strukturze sceny politycznej w tym kraju. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił też o błędach popełnianych przez politycznych kierowników UE oraz o trudnych relacjach między tą wspólnotą a Turcją.


Część szósta:


Paweł Zyzak
o swojej książce „Efekt Domina” poświęconej udziałowi instytucji amerykańskich w polskiej transformacji ustrojowej. Upadek komunizmu jawi się w tym świetle jako skutek wieloletnich negocjacji międzynarodowych i wypadkowa działania nie zawsze skoordynowanych sił.

Posłuchaj całego Poranka Wnet

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook