Poranek 16 marca 2017 – Ryszard Czarnecki zastępca przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Dr Paweł Zyzak – historyk

Jesteśmy się za rządami prawa i ZJEDNOCZONĄ EUROPĄ.(…) Podpowiedzmy naszym czytelnikom, co zrobić, żeby Polska pozostała na pasie szybkiego ruchu- z listu prezesa Axel-Springer do pracowników.

Ryszard Czarnecki – z-ca szefa PE;

Urszula Doroszewska – doradca prezydenta RP;

Ewa Stasinowska – Klub Gazety Polskiej w Amsterdamie;

Irena Lasota – publicystka, wydawca, politolog;

Dr Paweł Zyzak – historyk;

Mieczysław Kościuk – Solidarność KWK „Krupiński”;

Paweł Rakowski – Radio Wnet;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński 
Wydawca: Antoni Opaliński 
Realizator: Andrzej Gumbrycht 
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:
Paweł Rakowski z Amsterdamu o przebiegu wyborów parlamentarnych w Holandii
Ewa Stasinowska o wyborach w Holandii i kształcie tamtejszej sceny politycznej

Część druga:
Wojciech Cejrowski o przesunięciu do USA przez Donalda Trumpa niemal pół miliona miejsc pracy w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r.

Część trzecia:

Urszula Doroszewska o sytuacji na Białorusi, gdzie przetoczyła się fala społecznych protestów. Zdaniem naszej rozmówczyni, skala niepokojów nie była tak duża, żeby zachwiać tamtejszym systemem politycznym.

Część czwarta:

Fragment wystąpienia Rocco Buttiglione na UKSW w Warszawie.

Prezentacja tekstu agitacyjnego, jaki prezes polskiej filii koncernu medialnego Axel-Springer przesłał swoim pracownikom.

Część piąta:

Ryszard Czarnecki o wyniku wyborów parlamentarnych w Holandii i strukturze sceny politycznej w tym kraju. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił też o błędach popełnianych przez politycznych kierowników UE oraz o trudnych relacjach między tą wspólnotą a Turcją.

Część szósta:

Paweł Zyzak o swojej książce „Efekt Domina” poświęconej udziałowi instytucji amerykańskich w polskiej transformacji ustrojowej. Upadek komunizmu jawi się w tym świetle jako skutek wieloletnich negocjacji międzynarodowych i wypadkowa działania nie zawsze skoordynowanych sił.

 

Posłuchaj całego Poranka Wnet

Komentarze