Poranek 9 marca 2017

Piotr Naimski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Witold Waszczykowski – minister spraw zagranicznych; Magdalena Trojanowska – Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci; Mirosław Kościuk – przewodniczący Solidarności KWK „Krupiński”;Jan Bogatko – korespondent Radia Wnet w Niemczech; Jarosław Grzesik – szef górniczej Solidarności; Patrycja Pendrakowska – Centrum Studiów Polska- Azja; Prowadzący: Krzysztof Skowroński Wydawca: […]

Piotr Naimski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Witold Waszczykowski – minister spraw zagranicznych;
Magdalena Trojanowska – Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci;
Mirosław Kościuk – przewodniczący Solidarności KWK „Krupiński”;
Jan Bogatko – korespondent Radia Wnet w Niemczech;
Jarosław Grzesik – szef górniczej Solidarności;
Patrycja Pendrakowska – Centrum Studiów Polska- Azja;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Wydawca: Antoni Opaliński
Realizator:Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:
Mirosław Kościuk o aktualnym stanie sprawy ratowania kopalni „Krupiński”

Część druga:
Patrycja Pendrakowska z Szanghaju o najważniejszych tematach chińskiej debaty publicznej.

Część trzecia:

Nagranie rozmowy z Wojciechem Cejrowskim o wyborach przewodniczącego Rady Europejskiej, Unii i wizach w ruchu między USA i Europą.

Jarosław Grzesik o przyszłości KWK „Krupiński”. W sprawie pokładów znajdujących się w zasięgu „Krupińskiego” i perspektyw rentowności tej kopalni, rozmaici eksperci wygłaszają sprzeczne opinie.

Część czwarta:
Jan Bogatko o entuzjastycznych opiniach z jakimi Donald Tusk spotyka się w niemieckiej prasie jej reakcjach na wizytę ministra Sigmara Gabriela w Polsce.

Zbigniew Krysiak o sympozjum naukowym „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”

Część piąta:

Piotr Naimski o niewiadomych związanych z elekcją przewodniczącego Rady Europejskiej. Nasz gość mówił także o wariantach przyszłego kształtu Unii Europejskiej i strategii energetycznej Polski.

Witold Waszczykowski o dyskusjach poprzedzających szczyt UE w Brukseli.

Piotr Naimski o bezpieczeństwie energetycznym państw europejskich.

Część szósta:
Magdalena Trojanowska o przyzwoleniu polskiej władzy na promowaną przez środowiska międzynarodowe ekspozycję dzieci na treści genderowe.

Posłuchaj całego Poranka Wnet

Komentarze