Poranek 3 marca 2017

Marian Banaś – wiceminister finansów; Małgorzata Gosiewska – posłanka PiS; Dr Maciej Szymanowski – Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie; Józef Życieński – kombatant Powstania Warszawskiego i partyzantki powojennej; Paweł Bobołowicz – korespondent Radia Wnet na Ukrainie; Szymon Nowak – autor książki „Zdrajcy Wyklętych”; Mirosław Kowalski – mieszkaniec Tajlandii; Mieczysław Kościuk – przewodniczący „Solidarności” KWK Krupiński; Hanna […]

Marian Banaś – wiceminister finansów;
Małgorzata Gosiewska – posłanka PiS;
Dr Maciej Szymanowski – Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie;
Józef Życieński – kombatant Powstania Warszawskiego i partyzantki powojennej;
Paweł Bobołowicz – korespondent Radia Wnet na Ukrainie;
Szymon Nowak – autor książki „Zdrajcy Wyklętych”;
Mirosław Kowalski – mieszkaniec Tajlandii;
Mieczysław Kościuk – przewodniczący „Solidarności” KWK Krupiński;
Hanna Dobrowolska – Ruch Kontroli Wyborów;

Wojciech Piotr Kwiatek
– Radio Wnet;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Wydawca: Łukasz Jankowski
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza:

Mirosław Kowalski
opowiedział o sytuacji politycznej i społecznej w Tajlandii, a także o walorach krajobrazowych tego kraju – poza jego miejscami turystycznymi.

Część druga:
Dr Maciej Szymanowski o szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał miejsce w czwartek w Warszawie, a także o przyszłym kształcie Unii Europejskiej oraz miejscu Polski w tej wspólnocie.

Paweł Bobołowicz o wizycie na Ukrainie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii, a także o sytuacji na terenach zaanektowanych przez Rosję.

Dr Maciej Szymanowski o planowanej reformie statusu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

Część trzecia:
Mieczysław Kościuk o zatrzymywaniu prac w kopalni Krupiński.

Część czwarta:
Hanna Dobrowolska o obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez Solidarnych 2010

Część piąta:
Marian Banaś o przesłankach, które przemawiały za koniecznością przeprowadzenia reformy administracji skarbowej w Polsce. Integracja służb skarbowych w KAS pozwoli na lepszą diagnozę nadużyć podatkowych.

Część szósta:
Małgorzata Gosiewska o ostatnich spotkaniach liderów Grupy Wyszehradzkiej, polityce zagranicznej w naszym regionie i w Unii Europejskiej.

Część siódma:
Szymon Nowak o swojej książce „Zdrajcy Wyklętych” poświęconej zdrajcom, którzy wydawali bezpiece swoich towarzyszy broni.

Józef Życieński o pojęciu bohaterstwa i o Żołnierzach Niezłomnych na przykładzie postawy rodziny Żebrowskich.

Wojciech Piotr Kwiatek złożył oświadczenie w sprawie wolności i kultury.

Zapraszamy do wysłuchania całego Poranka

Komentarze